Strada Meziadului , nr. 2 , Oradea , Jud. Bihor [email protected]

Preşedintele Iohannis a promulgat, legea privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen

Potrivit expunerii de motive, legea urmăreşte asigurarea cadrului juridic necesar participării României la schimbul de date cu statele membre Schengen, cu scopul de a contribui la întărirea cooperării între autorităţile române competente cu cele din statele membre, astfel cum este reglementat de prevederile europene în domeniu.